078-3036890 info@welstand.org

Wie zijn wij?

Welstand commercieel directeur Arie Slagboom heeft een jarenlange ervaring in de bouw van (vrijstaande)woningen. Perry Schoots staat als algemeen directeur in voor het financiële en personeel beleid en bouwt op dit moment aan een netwerk voor de eigen ontwikkelingen van Welstand. Jan Willem de Vreugd geeft leiding aan een team van werkvoorbereiders, tekenaars en projectleiders als technisch directeur.

Jan Willem heeft de leiding over de gehele bouw, de montage. Het klantcontact tijdens de bouw en de inkoop vallen onder de leiding van de projectleider. De productie van de constructie, de technische doorontwikkeling worden uitgevoerd in ons eigen technisch bureau en werkplaats. Deze manier van werken leidt tot een hoogst professionele aanpak en uiteindelijk onze exclusieve woningen op de mooiste locaties in Nederland.

De uitvoering bestaat uit een team van bekwame en dynamische medewerkers, waaronder de beste timmerlieden. Deze manier van werken garandeert dat Welstand de komende jaren een kwaliteitsproduct kan blijven aanbieden.

Welstand wil voor elke opdrachtgever het huis van zijn/haar dromen realiseren. Een onberispelijke kwaliteit, een optimale persoonlijke service en een professionele aanpak staan daarbij voorop. Om die bedrijfsfilosofie te kunnen continueren blijft Welstand bewust investering in kwaliteit, efficiëntie en medewerkers. Het aantal gerealiseerde woningen verdubbeld jaarlijks.

Graag staan we u ter beschikking voor meer informatie.

Woningborg garantie

Zowel Welstand Bouw als MiCasa Bouw bieden de mogelijkheid uw woning te laten bouwen onder Woningborg-garantie. Veel geldverstrekkers stellen dit als eis voor het aangaan van een hypotheek.

WAT HOUDT DE WONINGBORG GARANTIE- EN WAARBORGREGELING IN?

De Woningborg Garantie- en waarborgregeling beschermt kopers van nieuwbouwwoningen tegen de risico’s van een eventueel faillissement van de bouwonderneming tijdens de bouw en bouwkundige gebreken na oplevering.

WONINGBORG: GEEFT U MEER ZEKERHEID

Voordat een bouwonderneming zich kan inschrijven bij Woningborg, toetst Woningborg de bouwonderneming op financieel gebied, technische vakbekwaamheid en deskundigheid. Bij ieder bouwplan worden de tekendingen en technische omschrijving getoetst aan het Bouwbesluit. Ook wordt de concept (koop-/)aannemingsovereenkomst beoordeeld op een goede balans in de rechtsverhouding tussen koper en bouwonderneming.

WAT BETEKENT DAT VOOR U?

Als u een huis met Woningborg-garantie koopt, betekent dit voor u o.a. het volgende:

  • gaat uw bouwonderneming tijdens de bouw failliet, dan zorgt Woningborg voor afbouw van uw woning;
  • Woningborg waarborgt de garantieverplichting van de bouwonderneming, anders gezegd als de bouwonderneming niet meer kan of wil herstellen dan draagt Woningborg hier zorg voor;
  • bouwondernemingen, die bij Woningborg zijn ingeschreven, zijn verplicht om een model (koop-/)aannemingsovereenkomst met bijbehorende algemene voorwaarden en toelichting te gebruiken. Het modelcontract vormt de contractuele basis voor de rechtsverhouding tussen u als koper en de bouwonderneming. In dit modelcontract zijn de rechten en plichten van de koper en de bouwonderneming evenwichtig vastgelegd;
  • wanneer er na oplevering van de woning geschillen tussen de koper en de bouwonderneming ontstaan over de kwaliteit van de woning dan kan Woningborg hierin bemiddelen.

Zie voor meer informatie over dit onderwerp ook www.woningborggroep.nl.